Months Tabs - חודשים מדורגים 25

Months Tabs - חודשים מדורגים 25

עכשיו הכל מסודר ומאורגן!

הצמידו את תוויות החודשים המדורגים אל הפלאנר, הבוז'י או המחברת
ותוכלו למצוא בקלות וביעילות את התאריכים

שום פלאנר לא שלם בלי ה – Months Tabs
ניתן לבחור בין תויות בשחור בהטבעת כסף לבין תויות צבעוניות בהטבעת זהב

שימו לב :על-מנת לאפשר רמת דיוק מירבית, הדבק המוצמד לתויות הינו ברמת הדבקה בינונית (בדרך זו תוכלו להסיר ולהדביק שוב, מבלי לקרוע את הנייר) על מנת להבטיח את יציבות התויות, חזקו בעזרת נייר דבק שקוף (סלוטייפ)

מכיל:12 תויות בהטבעת זהב או כסף

בחר כמות:

+
-
Shopping Cart
0