Amazing Day Students - חבילת הרחבה לסטודנטים 56

Amazing Day Students - חבילת הרחבה לסטודנטים 56

החיים קלים כשיש מדבקה לכל מטלה!
בחבילת ההרחבה לסטודנטים חשבנו על כל המטלות, המשימות וגם על הבילויים שמלווים את הסטודנטים במהלך השנים במוסדות להשכלה הגבוהה
עיצבנו מדבקה לכל אירוע ומטלה החל מהרישום , פתיחת סימסטר א', מבחנים, פגישות, עבודה בקבוצות, תשלום שכר לימוד, מועד ב' ועוד ועוד. חשבנו אפילו על החיים שמחוץ לפקולטה: משמרות, קבלת משכורת, תשלום שכר דירה, מסיבות
וכמובן – טקס קבלת התואר!
הדביקו את המדבקות ב-amazing day planner שלכם ולא תשכחו שיש לכם חיים יפים!

מכיל:7 דפי מדבקות עם הטבעה בסגול

:436 מדבקות

:כרטיס דו-צדדי "לוח מבחנים"

:כרטיס דו-צדדי "מערכת שעות"

:2 קליפ-קלאפים גדול וקטן לחיבור הכרטיסים ליומן

בחר כמות:

+
-
Shopping Cart
0